Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 183/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 184/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 185/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zgłoszenia kandydata w konkursach na członków rad nadzorczych spółek radiofonii regionalnych

Level 2 Item

Uchwała nr 186/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zgłoszenia kandydata w konkursach na członków rad nadzorczych spółek radiofonii regionalnych

Level 2 Item

Uchwała nr 187/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała nr 188/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia - nieruchomości stanowiących działki, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb - Morasko...

Level 2 Item

Uchwała nr 189/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia - nieruchomości stanowiącej działkę, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb - Umultowo...

Level 2 Item

Uchwała nr 190/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu, o oznaczeniach geodezyjnych: obręb - Umultowo, arkusz mapy - 23, działka - 8/1, o pow. ca 3.071 m2.

Level 2 Item

Uchwała nr 191/2010 Senatu UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 177/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 178/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 179/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 180/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 181/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 182 Rektora UAM z dnia 8 października 2010 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na kadencję 2008/2012

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 183/2010/2011 Rektora UAM z dnia 13 paździrenika2010 roku zmieniające Zarządzenie nr 96/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 185/2010/2011 Rektora UAM z dnia 20 października 2010 roku w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Informacji (USI)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 186/2010/2011 Rektora UAM z dnia 20 października 2010 roku w sprawie organizacji Regulaminu serwisów WWW

Level 2 Item

Zarządzenie nr 187 Rektora UAM z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przydziału środków higieny osobistej pracownikom i uczestnikom studiów doktoranckich

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 188/2010/2011 Rektora UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego „Postępy Optyki Okularowej”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 189/2010/2011 Rektora UAM z dnia 25 października 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Prawa Bankowego realizowanych w ramach umowy zawartej w dniu 7 października 2010 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.