Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 192/2010 Senatu UAM z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

Level 2 Item

Uchwała nr 193/2010 Senatu UAM z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Morasko, arkusz mapy – 17, działki – 207/3 i 208/1

Level 2 Item

Uchwała nr 194/2010 Senatu UAM z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części działki położonej w Poznaniu, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Naramowice, arkusz mapy – 11, działka –1/15.

Level 2 Item

Uchwała nr 195/2010 Senatu UAM z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części działki położonej w Poznaniu, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Naramowice, arkusz mapy – 11, działka –34/2.

Level 2 Item

Uchwała nr 196/2010 Senatu UAM z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zwiększenia środków z działalności statutowej Wydziału Fizyki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z tytułu ich udziału...

Level 2 Item

Uchwała nr 197/2010 Senatu UAM z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie korekty uchwały Senatu nr 137/2010 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników...

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 190/2010/2011 Rektora UAM z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanistyka/Sztuka/Technologia

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 191/2010/2011 Rektora UAM z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 192/2010/2011 Rektora UAM z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 193/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 listopada 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 14/2008/2009 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 194/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 96-2006/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.