Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 198/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2010 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 199/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 200/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

Level 2 Item

Uchwała nr 201/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawicieli Parlamentu Samorządu Studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 202/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w Koziegłowach, przy ul. Kwiatowej 8, zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela Akademickiego

Level 2 Item

Uchwała nr 203/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz przeznaczenia środków na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora

Level 2 Item

Uchwała nr 204/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej ze środków własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 205/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki z dochodów własnych i środków...

Level 2 Item

Uchwała nr 206/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Neofilologii z dochodów własnych...

Level 2 Item

Uchwała nr 207/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z dochodów...

Level 2 Item

Uchwała nr 208/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 209/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 210/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 211/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Języka Angielskiego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 212/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Języka Angielskiego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 213/2010 Senatu UAM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Ośrodka Alliance Française z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 195/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 196/2010/2011Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 197/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 198/2010/2011Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Level 2 Item

Zarządzenie nr 199/2010/2011 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 200/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej - utworzenie Biura Prasowego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 201/2010/2011 Rektora UAM z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 202/2010/2011 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie pobierania opłat za rejestrowanie i utrzymywanie nazw internetowych w domenie poznan.pl

Level 1 Item

Zarządzenie Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 15/2010/2011 Kanclerza UAM z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2011 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 16/2010/2011 Kanclerza UAM z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2011 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.