Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 214/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Studiów Edukacyjnych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 215/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 216/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Chemii ze środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała nr 217/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 218/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała nr 219/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 220/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała nr 221/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 222/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki i Informatyki z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 203/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 03.01.2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

Level 2 Item

Zarządzenie nr 204/2010/2011 Rektora UAM z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 205/2010/2011 Rektora UAM z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Nauczania Przedmiotów Edukacji Artystycznej - Historia Sztuki i Wiedza o Kulturze

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 206/2010/2011 Rektora UAM z dnia 11stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 207/2010/2011 Rektora UAM z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 208/2010/2011 Rektora UAM z dnia 17 stycznia 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 209/2010/2011 Rektora UAM z dnia 18 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 210/2010/2011 Rektora UAM z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 212/2010/2011 Rektora UAM z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 96/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom UAM

Level 1 Item

Zarządzenie Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 17/2010/2011 Kanclerza UAM z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wysokość refundacji za okulary korygujące wzrok albo szkła kontaktowe


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.