Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 223/2011 Senatu UAM z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie projektu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Level 2 Item

Uchwała nr 224/2011 Senatu UAM z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Kolegium Języków Obcych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 225/2011 Senatu UAM z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Instytutu Kultury Europejskiej i Collegium Europeaum Gnesnense im. Jana Pawła II z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 226/2011 Senatu UAM z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Poznaniu, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Morasko, arkusz mapy – 28, działki – 275, 276, 278/1, 278/2

Level 2 Item

Uchwała nr 227/2011 Senatu UAM z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Poznaniu, o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Morasko, arkusz mapy – 28, działka – 257/1 oraz obręb – Morasko, ark. – 34, dz. – 381/1

Level 2 Item

Uchwała nr 228/2011 Senatu UAM z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zakopanem, stanowiących działki nr 489/1, 489/2, 489/3, obręb – 7

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 213/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 214/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 215/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 216/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 217/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zasad pobierania i rozliczania zaliczek gotówkowych na zakup towarów i usług oraz z tytułu zagranicznych podróży służbowych


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.