Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 229/2010/2011 Senatu UAM z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie w sprawie utworzenia specjalności studiów

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 218/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniające Zarządzenia Rektora w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Level 2 Item

Zarządzenie nr 219/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wpisu Projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne na listę Projektów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 220/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.” Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 221/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych w ośrodkach akademickich Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.” Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 222/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 223/2010/2011 Rektora UAM z dnia 28 lutego 2011 roku zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 93/2003/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 224/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 225/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie opłat za noclegi i korzystanie z sali konferencyjnej w Stacji Ekologicznej w Jeziorach

Level 2 Item

Zarządzenie nr 226/2010/2011 Rektora UAM z dnia 10 marca 2011 roku zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 9/2008/2009 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Współczesna Biblioteka Naukowa”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 227/2010/2011 Rektora UAM z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 228/2010/2011 Rektora UAM z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 229/2010/2011 Rektora UAM z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

Level 2 Item

Zarządzenie nr 230/2011 Rektora UAM z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania UAM na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Level 2 Item

Zarządzenie nr 231/2011 Rektora UAM z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Level 2 Item

Zarządzenie nr 232/2010/2011 Rektora UAM z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 18/2010/2011 Kanclerza UAM z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz druków ścisłego zarachowania


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.