Uchwała nr 229/2011
 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia specjalności studiówNa podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Neofilologii na kierunku filologia, na studiach pierwszego stopnia, tworzy się specjalność filologia ukraińska.

§ 2

Specjalność studiów, o której mowa w § 1 prowadzona będzie począwszy od roku akademickiego 2012/2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.