Zarządzenie nr 18/2010/2011
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz druków ścisłego zarachowania

§1

  1. Na podstawie § 4 Zarządzenia Rektora z dnia 15 października 2008 roku nr 13/2008/2009, powołuję komisję likwidacyjną środków trwałych oraz druków ścisłego zarachowania w składzie :
           

Przewodniczący:

mgr Artur Ratajszczak

Z-cy Przewodniczącego:

dr Justyna Baksalary
mgr Sebastian Falkowski

Członkowie:

Leszek Błaszyk
mgr inż. Małgorzata Czechlewska
Monika Drajer
Jerzy Dudziński
Zbyszko Jacek
inż. Danuta Janicka
Elżbieta Jasiczak
Katarzyna Koszewska

  1. Komisja pracuje w zespołach likwidacyjnych co najmniej 3-osobowych, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.

§2

Członkiem zespołu likwidacyjnego nie może być osoba, która odpowiada materialnie za majątek, który podlega likwidacji.

§3

Traci moc zarządzenie Kanclerza nr 2/2008/2009 z dnia 28 października 2008 roku

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
KANCLERZ

Stanisław Wachowiak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.