Zarządzenie Nr 222/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. ) w związku z § 59 ust. 2 pkt. 5 Statutu oraz § 1 rozdz. II  Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Uniwersytetu
zarządzam:

§ 1
Powołuję stałą Uczelnianą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
przewodnicząca:
mgr Maria Buzińska
Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
członkowie:
dr Włodzimierz Głodowski
dr Alfred Stach
dr Michał Januszczyk
dr Beata Warżajtis
mgr Agnieszka Palacz
sekretarz:
mgr Aleksandra Świstak


§ 2
Zadaniem Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadkach powstania różnic inwentaryzacyjnych i formułowanie wniosków w kwestii rozliczenia tych różnic.

§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 134/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 01 marca 2010 roku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.