Zarządzenie nr 219/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wpisu Projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne na listę Projektów

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 14 oraz § 6 ust. 2 lit. m Regulaminu zamówień publicznych (Zarządzenia Rektora: z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 116/2009/2010, z dnia 20 stycznia 2010 r.  Nr 122/2009/2010, z dnia 23 lutego 2011 r. Nr 218/2010/2011) przy pozytywnej opinii Kwestora zarządzam:

§ 1
Wpisanie Projektu o nazwie Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne na Listę Projektów prowadzoną przez Dział Zamówień Publicznych.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 marca 2011 r. 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.