Zarządzenie nr 220/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.” Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007r., Nr 1, poz. 3) zarządzam:

§ 1
Ustala się regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. POKL.04.01.01-00-019/10 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2011/2012. 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.