Zarządzenie nr 221/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych w ośrodkach akademickich Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.” Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1
Ustala się regulamin organizacji staży zagranicznych w ośrodkach akademickich Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. POKL.04.01.01-00-019/10 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od 01.03.2011 roku. 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.