Zarządzenie nr 223/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2011 roku
zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 93/2003/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 35 ust. 1 Statutu UAM, zarządzam co następuje:

§ 1
1. § 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„Studia Podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością dowolnego języka obcego.”

2. § 3 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„Celem Studiów Podyplomowych jest kształcenie specjalistów, którzy  mogliby podjąć pracę na przykład jako lektorzy w krajowych placówkach nauczających języka polskiego jako obcego, w uczelniach poza granicami Polski, które prowadzą kształcenie polonistyczne lub w innych zagranicznych placówkach, w których nauczanie języka polskiego kierowane jest do obywateli danego kraju.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.