Zarządzenie Nr 224/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 marca 2011 roku
w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego UAM z dnia 8 kwietnia 2010 roku (Zarządzenie Rektora nr 141/2009/2010)
zarządzam:

§ 1
W strukturze administracji centralnej tworzy się Biuro ds. Mobilności Translantyckiej.

§ 2
Biuro podlega merytorycznie Prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej a administracyjnie Kanclerzowi.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 marca 2011 roku.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.