Zarządzenie Nr 225/10/11
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 marca 2011 roku
w sprawie opłat za noclegi i korzystanie z sali konferencyjnej
w Stacji Ekologicznej w Jeziorach

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu UAM
zarządzam:

§ 1
Wprowadza się odpłatność za pobyt w Stacji Ekologicznej w Jeziorach:
1. za noclegi pracowników i studentów UAM
• 15 zł/ osoba
2. za noclegi dla pozostałych użytkowników
• 25 zł /osoba
3. Za noclegi w pokojach gościnnych (budynek główny)
• 30 zł/osoba
4. za wynajem sali konferencyjnej (grupy spoza UAM oraz konferencje naukowe)
• do 6 godzin: 40zł /godzina
• powyżej 6 godzin: 360zł/dziennie
5. Przy sprzedaży usług podmiotom zewnętrznym lub pracownikom UAM na potrzeby osobiste, do stawek wymienionych w punktach 1-4 dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.

§ 2
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 225/2007/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.