Zarządzenie nr 226/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 10 marca 2011 roku
zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 9/2008/2009 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Współczesna Biblioteka Naukowa”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 35 ust. 1 Statutu UAM, zarządzam co następuje:

§ 1
§ 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„Studia przeznaczone są dla pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, którzy zobowiązani są uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251, poz. 1852).
W Studiach uczestniczyć mogą, poza osobami wyżej wymienionymi, także pracownicy innych bibliotek naukowych ponosząc ustaloną dla tej grupy słuchaczy opłatę.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.