Zarządzenie nr 227/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 10 marca 2011 roku
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku  (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 35 ust.1 Statutu UAM
zarządzam:

§ 1
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych tworzy się Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem zwane dalej Studiami.

§ 2
1. Studia mają na celu przygotowanie do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym, tj. od 20 tygodnia do 3 roku życia
2. Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach:
a) nauczyciela wychowania przedszkolnego w placówkach ogólnodostępnych (przedszkola publiczne i niepubliczne, punkty przedszkolne),
b) opiekuna dziecięcego w żłobku i klubie dziecięcym (publicznym i niepublicznym),
c) opiekuna dziecięcego i niani w środowisku domowym.
3. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zarówno w kraju, jak i na rynku europejskim (w różnych krajach Unii Europejskiej).
4. Studia przygotowane są z myślą o tych, którzy na co dzień zajmują się opieką nad małym dzieckiem, planują podjęcie takiej profesji w przyszłości lub zamierzają uruchomić własną placówkę zajmującą się opieką nad małym dzieckiem.

§ 3
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych licencjackich lub magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty.

§ 4
O przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

§ 5
Limit przyjęć na Studia ustala się każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

§ 6
Zajęcia prowadzone będą w systemie 3-semestralnym, zgodnie z planem i programem Studiów uchwalonym przez Radę Wydziału Studiów Edukacyjnych.

§ 7
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem.

§ 8
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub adiunkta powołany przez Rektora na Wniosek Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału.

§ 9
Dokumentację Studiów prowadzi Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych.

§ 10
Studia podlegają Dziekanowi Wydziału Studiów Edukacyjnych.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.