Zarządzenie Nr 228/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 5 Regulaminu studiów UAM (uchwała Nr 150/2010 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu studiów) zarządzam:

§ 1
Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2011/2012:

30 września 2011 r.

Dzień studenta I roku

3 października 2011 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

26 września 2011 r. - 29 stycznia 2012 r.

okres zajęć dydaktycznych

22 grudnia 2011 r. - 1 stycznia 2012 r.

wakacje zimowe

30 stycznia - 12 lutego 2012 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

13 lutego - 9 czerwca 2012 r.

okres zajęć dydaktycznych

6 - 10 kwietnia 2012 r.

wakacje wiosenne

11 - 30 czerwca 2012 r.

letnia sesja egzaminacyjna

1 - 31 lipca 2012 r.

wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiującychw zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)

1 sierpnia - 9 września 2012 r.

okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie

10 - 23 września 2012 r.

sesja egzaminacyjna*


*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

§ 2
W roku akademickim 2011/2012 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 3 października 2011 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2011 r., 2 listopada 2011 r., 2 maja 2012 r., 4 maja 2012 r., 9 maja 2012 r. (Dzień Sportu).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.