Zarządzenie nr 230/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 

Na podstawie art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 21 z 2002 r. poz. 205, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2004 r. par. 3 pkt. 1i 2 oraz par.13 pkt.3 ) w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego

zarządzam:

 

§ 1

W celu planowania i realizacji zadań przygotowań obronnych uniwersytetu na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w warunkach nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, zarządzam opracowanie nowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

§ 2

Za opracowanie i realizację Planu Operacyjnego Funkcjonowania uniwersytetu, podejmowanie decyzji o uruchomieniu odpowiednich zadań w nim ujętych jest odpowiedzialny Rektor ( w czasie jego nieobecności, osoba przez niego wyznaczona).

 

§ 3

Do opracowania Planu Operacyjnego w uniwersytecie, wyznaczam mgr A. Górskiego, Specjalistę ds. Obronnych i OC.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.