Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 230/2011 Senatu UAM z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania i oceny działalności rektora za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 231/2010/2011 Senatu UAM z dnia 18 kwietnia 2011 r. o zmianie Uchwały nr 150/2010 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 232/2010/2011 Senatu UAM z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 233/2011 Senatu UAM z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 234/2010/2011 Rektora UAM z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 235/2010/2011 Rektora UAM z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 236/2010/2011 Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Informatyczne Technologie Biznesowe”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 237/2010/2011 Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Ochrona środowiska

Level 2 Item

Zarządzenie nr 238/2010/2011 Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 239/2010/2011 Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 240/2010/2011 Rektora UAM z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 241/2010/2011 Rektora UAM z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 242/2010/2011 Rektora UAM z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 243/2010/2011 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 244/2010/2011 Rektora UAM z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie limitów miejsc na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 245/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Angielskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 246/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Geoinformacja

Level 2 Item

Zarządzenie nr 247/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 kwietnia 2011 r.w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 248/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze

Level 2 Item

Zarządzenie nr 249/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kultury Języka „Polszczyzna w Komunikacji Zawodowej”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 250/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Gender


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.