Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 234/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2010 i udzielenia rektorowi absolutorium

Level 2 Item

Uchwała nr 235/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie dofinansowania funduszu wynagrodzeń osobowych ze środków działalności statutowej z tytułu udziału pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w pracach badawczych i świadczenia pomocy w przygotowaniu zajęć dydaktycznych

Level 2 Item

Uchwała nr 236/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 237/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 238/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. o zmianie Uchwały nr 65/2003 Senatu UAM z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia specjalności na kierunku „chemia” na Wydziale Chemii UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 239/2010/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Uchwała nr 241/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Uchwała nr 242/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Uchwała nr 243/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 188-190

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 251/2010/2011 Rektora UAM z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej 3 przez osoby niebędące studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 252/2010/2011 Rektora UAM z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Komunikacja w Organizacji”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 253/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 254/2010/2011 Rektora UAM z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające Zarządzenia Rektora w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.