Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 244/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych

Level 2 Item

Uchwała nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Level 2 Item

Uchwała nr 246/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu studiów na kierunku filologia, specjalność filologia germańska, prowadzonych wspólnie przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Level 2 Item

Uchwała nr 247/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 76/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej

Level 2 Item

Uchwała nr 248/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zgodności zmian w regulaminie samorządu studentów UAM

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 255/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 256/2010/2011 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 257/2010/2011 Rektora UAM z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 262/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia zarządzenia wprowadzającego Regulamin Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 263/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 264/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 265/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 266/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 267/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 269/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 270/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie organizowania pokazów i prezentacji z użyciem substancji i preparatów chemicznych.

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 271/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.