Uchwała nr 245/2011
 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie  wprowadzenia „Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.


§ 1

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat UAM w Poznaniu wprowadza  się Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

 

§ 2

Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nr 127/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku dotycząca Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 Statutu UAM.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.