Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 249/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawicieli studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 250/2010/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie regulaminu studiów na kierunku kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa, prowadzonych wspólnie przez WNS UAM w Poznaniu oraz WKE Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Level 2 Item

Uchwała nr 251/2010/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 279/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 138/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia terminu wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenckich UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 280/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/2009/2010 Rektora UAM z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki zakwaterowania w Domach Studenckich UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 281/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 123 Rektora UAM z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 282/2010/2011 Rektora UAM z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 283/2010/2011 Rektora UAM z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 284/2011/2012 Rektora UAM z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków EFS

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 20/2010/2011 Kanclerza UAM w Poznaniu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku i Zespole Pałacowo - Parkowym w Gułtowach


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.