Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 252/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych

Level 2 Item

Uchwała nr 253/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 254/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Cheongowi Byung-Kwonowi

Level 2 Item

Uchwała nr 255/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała nr 256/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Poznaniu

Level 2 Item

Uchwała nr 257/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu, o oznaczeniach geodezyjnych: Obręb – Poznań, arkusz mapy – 02, działka – 51/3, o pow. ca 216 m2

Level 2 Item

Uchwała nr 258/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 259/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie korekty uchwały nr 235/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie dofinansowania funduszu wynagrodzeń osobowych ze środków działalności statutowej

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 285/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie pobierania opłat za dokumenty związane z tokiem studiów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 286/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich

Level 2 Item

Zarządzenie nr 287/2011/2012 Rektora UAM z dnia 07 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 288/2011/2012 Rektora UAM z dnia 19 października 2011 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przedszkolna i Wczesnoszkolna Edukacja Artystyczna

Level 2 Item

Zarządzenie nr 289/2011/2012 Rektora UAM z dnia 20 października 2011 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 290/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 października 2011 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Arteterapii dla Pedagogów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 291/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 października 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.