Level 1 Item

Stanowisko Senatu

Level 2 Item

Stanowisko Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Projektu Rozporządzenia MNiSW (z 27.10.2011) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 260/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT)

Level 2 Item

Uchwała nr 261/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia składu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Uchwała nr 262/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zgodności zmian w regulaminie samorządu studentów UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 263/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 264/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zadań inwestycyjnych z programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004-2015”

Level 2 Item

Uchwała nr 265/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego w zespole zabudowy UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu”

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 292/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Komunikacją i Informacją Medialną

Level 2 Item

Zarządzenie nr 293/2011/2012 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Ochroną Dóbr Kultury

Level 2 Item

Zarządzenie nr 294/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów uczestniczących w realizacji projektu "Studia na Biotechnologii...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 295/2011/2012 Rektora UAM z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 21/2011/2012 Kanclerza UAM w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2012 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 22/2011/2012 Kanclerza UAM w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2012 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.