Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 267/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 268/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 269/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2012-2016

Level 2 Item

Uchwała nr 270/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia liczby członków komisji wyborczej Uniwersytetu

Level 2 Item

Uchwała nr 271/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji wyborczej Uniwersytetu

Level 2 Item

Uchwała nr 272/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji wyborczej nowo utworzonej jednostki organizacyjnej - Wydziału Anglistyki

Level 2 Item

Uchwała nr 273/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Schinzlowi

Level 2 Item

Uchwała nr 274/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz przeznaczenia środków na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora

Level 2 Item

Uchwała nr 275/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej ze środków własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 276/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Neofilologii z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 277/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 278/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WNGiG z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 279/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WPA w Kaliszu z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 280/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 281/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Języka Angielskiego z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 296/2011/2012 Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywania

Level 2 Item

Zarządzenie nr 297/2011/2012 Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości zysku z badań umownych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 298/2011/2012 Rektora UAM z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 299/2011/2012 Rektora UAM z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM dla nauczycieli akademickich, oraz stypendiów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 300/2011/2012 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Biologii i Przyrody

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 301/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 302/2011/2012 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 303/2011/2012 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na wymienionych w zarządzeniu dokumentach niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zastrzeżone w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 304/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Wydziału Anglistyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 305/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 306/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 307/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 308/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 309/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 310/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologicznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 311/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Wydziału Fizyki

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 23/2011/2012 Kanclerza UAM w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz druków ścisłego zarachowania

Level 2 Item

Zarządzenie nr 24/2011/2012 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2011 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 25/2011/2012 Kanclerza UAM z dnia 30.12.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotek systemu biblioteczno informacyjnego - majątku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.