Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 13/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 2/2005 z dnia 26 września 2005 r.

Level 2 Item

Uchwała Nr 14/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań statutu

Level 2 Item

Uchwała Nr 15/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. o zmianie Uchwały Senatu UAM nr 197/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Uchwała Nr 16/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2008 r.

Level 2 Item

Uchwała Nr 17/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz przeznaczenia środków na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora

Level 2 Item

Uchwała Nr 18/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej ze środków własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 19/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 20/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Neofilologii z dochodów własnych oraz działalności statutowej

Level 2 Item

Uchwała Nr 21/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Studium Języka Angielskiego dla Pracowników UAM z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 22/2008/2009 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy na dostawę 1.000 komputerów PC

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 20/2008/2009 zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 5/2002/2003 z dnia 17 września 2002 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Gerontologii, z późn. zmianami.

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 21/2008/2009 w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 22/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 23/2008/2009 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Matematyki w ramach projektu „Nowe kwalifikacje - większe szanse rozwoju zawodowego nauczycieli. Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 24/2008/2009 w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2008/09

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 25/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 26/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologicznym

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 27/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.