Level 1 Item

Porozumienie

Level 2 Item

Porozumienie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom UAM przechodzącym na emeryturę

Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 282/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 283/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. o zmianie statutu UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 284/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 126/2010 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 285/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Level 2 Item

Uchwała nr 286/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów komunikacja europejska oraz wystąpienia do MNiSW o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku w IKE

Level 2 Item

Uchwała nr 287/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 288/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Studiów Edukacyjnych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 289/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 290/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 291/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 292/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki i Informatyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 293/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 294/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Ośrodka Alliance Française z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 295/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Instytutu Kultury Europejskiej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 296/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 297/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Kolegium Języków Obcych z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 312/2011/2012 Rektora UAM z dnia 11 stycznia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Rektora UAM Nr 141 z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Rodziny

Level 2 Item

Zarządzenie nr 313/2011/2012 Rektora UAM z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 314/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 261/2010/2011 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w sem. zimowym roku akad. 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 315/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 316/2011/2012 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Programów INTERREG IVC oraz ESPON 2013 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 317/2011/2012 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 318/2011/2012 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 291/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 października 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 319/2011/2012 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 320/2011/2012 Rektora UAM z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.