Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 298/2012 Senatu UAM z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 299/2012 Senatu UAM z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 300/2012 Senatu UAM z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 321/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Level 2 Item

Zarządzenie nr 322/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia procedur funkcjonowania uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia

Level 2 Item

Zarządzenie nr 323/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie ankiet wraz z zasadami ich opracowywania, przeprowadzania oraz publikowania ich wyników

Level 2 Item

Zarządzenie nr 324/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 325/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 326/2011/2012 Rektora UAM z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 327/2011/2012 Rektora UAM z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 328/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany zakresu obowiązków prorektorów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 329/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego - „Nowoczesna Metodyka Kształcenia”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 330/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego - „Blok Proinnowacyjny”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 331/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 313/2011/2012 Rektora UAM z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego - „Blok Prorozwojowy z Ochrony Środowiska”

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 26/2011/2012 Kanclerza UAM z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2010/2011 Kanclerza UAM z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku i Zespole Pałacowo - Parkowym w Gułtowach


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.