Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 301/2012 Senatu UAM z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Uchwała nr 302/2012 z dnia 26 marca 2012 r. Senatu UAM w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Level 2 Item

Uchwała nr 303/2012 z dnia 26 marca 2012 r. Senatu UAM w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 332/2011/2012 Rektora UAM z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 333/11/12 Rektora UAM z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie opłat za noclegi i korzystanie z sali konferencyjnej w Stacji Ekologicznej w Jeziorach

Level 2 Item

Zarządzenie nr 334/2011/2012 Rektora UAM z dnia 05.03.2012 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych dla doktorantów w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” POKL.04.01.01-00-019/10

Level 2 Item

Zarządzenie nr 335/2011/2012 Rektora UAM z dnia 5.03.2012 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych, regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (postdoc) oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na UAM w ramach projektu: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 336/2011/2012 Rektora UAM z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 337/2011/2012 Rektora UAM z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 338/2012 Rektora UAM z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Level 2 Item

Zarządzenie nr 339/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej