Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 304/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

Level 2 Item

Uchwała nr 305/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich

Level 2 Item

Uchwała nr 306/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Uchwała nr 307/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki nowych kierunków studiów: fizyka medyczna, optometria, reżyseria dźwięku, technologie komputerowe oraz określenia dla nich efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 308/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia na WFPiK nowych kierunków studiów: filologia polska jako obca, media interaktywne i widowiska, Polacy i Niemcy w Europie oraz określenia dla nich efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 309/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych nowych kierunków studiów: geoinformacja, gospodarka wodna oraz określenia dla nich efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 310/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 311/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 312/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian nazw specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 313/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Level 2 Item

Uchwała nr 314/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. o zmianie Uchwały nr 239/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Uchwała nr 315/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. Senatu UAM w sprawie nadania sali 218 w Collegium Maius imienia Profesora Stanisława Dobrzyckiego

Level 2 Item

Uchwała nr 316/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 340/2011/2012 Rektora UAM z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM dla nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 341/2011/2012 Rektora UAM z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 342/2011/2012 Rektora UAM z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Matematyka”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 343/2011/2012 Rektora UAM z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 26/2005/2006 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 344/2011/2012 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 345/2011/2012 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów miejsc na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 346/2011/2012 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 347/2011/2012 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 348/2011/2012 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 349/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.