Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 337/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych

Level 2 Item

Uchwała nr 338/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Uchwała nr 339/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Uchwała nr 340/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny

Level 2 Item

Uchwała nr 341/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Level 2 Item

Uchwała nr 342/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Neofilologii

Level 2 Item

Uchwała nr 343/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Teologiczny

Level 2 Item

Uchwała nr 344/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia studiów przez Wydział Anglistyki

Level 2 Item

Uchwała nr 345/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Anglistyki kierunków studiów: filologia angielska, filologia oraz określenia dla nich efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 346/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla modułu przedmiotów programowych realizowanych w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Level 2 Item

Uchwała nr 347/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia przez UAM darowizny od Miasta Gniezna polegającej na przekazaniu nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Strumykowej

Level 2 Item

Uchwała Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnanienisis

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 367/2011/2012 Rektora UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia konkursu o nagrodę specjalną dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2011

Level 2 Item

Zarządzenie nr 368/2011/2012 Rektora UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 369/2012 Rektora UAM z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wsparcia i Koordynacji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w innych sytuacjach kryzysowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 370/2011/2012 Rektora UAM z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie nr 371/2011/2012 Rektora UAM z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Biblioteki Filologicznej Novum

Level 2 Item

Zarządzenie nr 372/2011/2012 Rektora UAM z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Française

Level 2 Item

Zarządzenie nr 373/2011/2012 Rektora UAM z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 374/2011/2012 Rektora UAM z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.