Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 375/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Level 2 Item

Zarządzenie nr 376/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 377/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 378/2011/2012 Rektora UAM z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 379/2011/2012 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 380/2011/2012 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 381/2011/2012 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 382/2011/2012 Rektora UAM z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 385/2011/2012 Rektora UAM z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie nr 386/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 387/2011/2012 Rektora UAM z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 388/2011/2012 Rektora UAM z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 389/2011/2012 Rektora UAM z dnia 30.07.2012 r. w spr. ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 390/2011/2012 Rektora UAM z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 391/2011/2012 Rektora UAM z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 392/2011/2012 Rektora UAM z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 294/2011/2012 Rektora UAM z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów uczestniczących w realizacji projektu „Studia na Biotechnologii i Ochronie Środowiska UAM drogą do sukcesu zawodowego”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 393/2011/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 251/2010/2011 Rektora UAM z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej 3 przez osoby niebędące studentami UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 394/2012/2013 Rektora UAM z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanych z wszystkimi realizowanymi przez Uniwersytet projektami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 395/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 396/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Studium Nauczania Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 397/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.