Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 1/2012 Senatu UAM z dnia 24 września 2012 r. w sprawie Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu

Level 2 Item

Uchwała nr 2/2012 Senatu UAM z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania komisji stałych Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 3/2012 Senatu UAM z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 2 Item

Uchwała nr 4/2012 Senatu UAM z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zrzeczenia się przez UAM prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w gminie Zakliczyn nad Dunajcem

Level 2 Item

Uchwała nr 5/2012 Senatu UAM z dnia 24 września 2012 r. w sprawie sprzedaży przez UAM prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w gminie Zakliczyn nad Dunajcem

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 1/2012/2013 Rektora UAM z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zakresu obowiązków prorektorów w kadencji 2012-2016

Level 2 Item

Zarządzenie nr 2/2012/2013 Rektora UAM z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie nr 3/2012/2013 Rektora UAM z dnia 10 września 2012 r. w sprawie obniżenia pensum dla osób pełniących funkcje: rektora, prorektora, dziekana i prodziekana do spraw studenckich oraz dyrektora i wicedyrektora instytutu do spraw studenckich w kadencji 2012-2016

Level 2 Item

Zarządzenie nr 4/2012/2013 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia obiektów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 5/2012/2013 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 6/2012 Rektora UAM z dn. 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 8/2012 Rektora UAM z dnia 28 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UAM

Level 1 Item

Obwieszczenie Rektora

Level 2 Item

Obwieszczenie nr 2/2012 Rektora UAM z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Akademickim przy ul. Nieszawskiej 3 przez osoby niebędące studentami UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.