Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 23/2008/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia kierunków/specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała Nr 24/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. o zmianie Uchwały nr 81/2004 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia specjalności na kierunku studiów „historia” na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Uchwała Nr 25/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nadania imion salom dydaktycznym w Collegium Physicum

Level 2 Item

Uchwała Nr 26/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału Neofilologii UAM z dnia 22 czerwca 2006 r. w przedmiocie nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego uzyskanego przez Pana Michaiła Kotina

Level 2 Item

Uchwała Nr 27/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Studiów Edukacyjnych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 28/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała Nr 29/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Chemii ze środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała Nr 30/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 31/2009 Senatu UAM z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Paleogeografii i Geoekologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 28/2008/2009 w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 29/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 30/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 31/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 32/2008/2009 w sprawie utworzenia Centrum Badań Metropolitalnych


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.