Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 10/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich

Level 2 Item

Uchwała nr 11/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzenia dla Rektora UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 12/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej

Level 2 Item

Uchwała nr 13/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiekszenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Anglistyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 14/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiekszenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Neofilologii z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 15/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiekszenie środków finansowych na wynagrodzenia

Level 2 Item

Uchwała nr 16/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiekszenie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 17/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie korekty uchwały Senatu nr 281/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody

Level 2 Item

Uchwała nr 8/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok

Level 2 Item

Uchwała nr 9/2012 Senatu UAM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 38/2012/2013 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 39/2012/2013 Rektora UAM z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 40/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia: - Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem, - zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 41/2012/2013 Rektora UAM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 42/2012/2013 Rektora UAM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowo – finansowych oraz instrukcji kasowej

Level 2 Item

Zarządzanie nr 43/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wydawania w UAM dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.