Level 1 Item

Uchwała Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 7/2012 Senatu UAM z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 26/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 27/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków finansowych przez instytucje finansujące w kraju lub zagranicą na badania naukowe, prace rozwojowe lub stypendia naukowe, realizowane w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 28/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 29/2012/2013 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii Klinicznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 30/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie nr 31/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy

Level 2 Item

Zarządzenie nr 32/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia Kolegium Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 33/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 listopada 2012r. w spr. zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w UAM / zmienione zarządzeniem nr 217/2013/2014 Rektora UAM z dn. 26 maja 2014 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 34/2012/2013 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 35/2012/2013 Rektora UAM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 36/2012/2013 Rektora UAM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 37/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 28/2012/2013 Kanclerza UAM z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2013 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 29/2012/2013 Kanclerza UAM z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2013 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.