Zarządzenie nr 28/2012/2013


Kanclerza

Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu

z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2013 rok dla pracowników

niebędących nauczycielami akademickimi


Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zmianami oraz § 11 Regulaminu Pracy ustalam na 2013 rok następujący rozkład czasu pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

§ 1

1.    Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi korzystają z dni wolnych od pracy
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w następujących terminach:

STYCZEŃ        5, 12, 19, 26

LUTY            2, 9, 16, 23

MARZEC        2, 9, 16, 23, 29, 30

KWIECIEŃ        6, 13, 20, 27

MAJ            4, 11, 18, 25

CZERWIEC        1, 8, 15, 22, 29

LIPIEC        6, 13, 20, 27

SIERPIEŃ        3, 10, 17, 24, 31

WRZESIEŃ        7, 14, 21, 28

PAŹDZIERNIK    5, 12, 19, 26

LISTOPAD        2, 9, 16, 23, 30

GRUDZIEŃ        7, 14, 21, 24, 28


2.    Dni 29.03.2013 roku oraz 24.12.2013 roku są dodatkowymi dniami wolnym od pracy.

§ 2

Wymiar czasu pracy ustalony na podstawie art. 130 § 1 i § 2 k. p. w poszczególnych miesiącach roku 2013 określony zostaje w harmonogramie ogólnym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Indywidualne harmonogramy miesięczne sporządzane
dla poszczególnych pracowników muszą odpowiadać liczbie godzin pracy przewidzianej
w harmonogramie ogólnym z uwzględnieniem proporcji wynikających z wymiaru etatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


KANCLERZ


Stanisław  WachowiakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.