Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 30/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 31/2012/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 32/2012/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 328/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Uchwała nr 33/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 34/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku „Koszarowca” dla potrzeb naukowo-dydaktycznych UAM przy. al. Niepodległości 53 w Poznaniu”

Level 2 Item

Uchwała nr 35/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wejścia głównego do obiektów Collegium Novum UAM przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu”

Level 2 Item

Uchwała nr 36/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu- etap I”

Level 2 Item

Uchwała nr 37/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży przez UAM prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 20, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Jeżyce, ark. mapy 12, działki nr 142 o pow. 752 m2

Level 2 Item

Uchwała nr 38/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zrzeczenia się przez UAM prawa użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży własności budynku nieruchomości położonej w gminie Słubice, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Słubice, ark. mapy 5, działki: nr 509/3 o pow. 804 m2 i nr 506/3 o pow. 1246 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GW1S/00005684/8

Level 2 Item

Uchwała nr 39/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 40/2013 Senatu UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 58/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2012/2013 w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 59/2012/2013 Rektora UAM z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 132/2007/2008 Rektora UAM z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Archiwistyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 60/2012/2013 Rektora UAM z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

Level 2 Item

Zarządzenie nr 61/2012/2013 Rektora UAM z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Biologia sądowa”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 62/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie nr 63/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UAM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Anglistyki


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.