Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 18/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 19/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki i Informatyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 20/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Studiów Edukacyjnych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 21/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 22/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 23/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 24/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 25/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Studium Nauczania Języków Obcych – Szkoła Języka Angielskiego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 26/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Studium Nauczania Języków Obcych – Szkoła Języka Francuskiego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 27/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 28/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Instytutu Kultury Europejskiej oraz Kolegium Europejskiego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 29/2013 Senatu UAM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie korekty uchwały Senatu nr 14/2012 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Neofilologii z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 44 2012/2013 Rektora UAM z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 45/2012/2013 Rektora UAM z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 46/2012/2013 Rektora UAM z dnia 07 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 47/2012/2013 Rektora UAM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Level 2 Item

Zarządzenie nr 48/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w spr. wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych dla zbioru „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” w UAM i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 49/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 50/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 51/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie informatycznego Uczelnianego Systemu Kart Pracy

Level 2 Item

Zarządzenie nr 52/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 53/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Level 2 Item

Zarządzenie nr 54/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 364/2011/2012 Rektora UAM z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 55/2012/2013 Rektora UAM z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 - zmienione Zarządzeniem nr 89/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 czerwca 2013 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 56/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac Komisji Przetargowej, oraz zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Level 2 Item

Zarządzenie nr 57/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 30/2012/2013 Kanclerza UAM z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości refundacji za okulary korygujące wzrok albo szkła kontaktowe

Level 2 Item

Zarządzenie nr 31/2012/2013 Kanclerza UAM z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2010/2011 Kanclerza UAM z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku i Zespole Pałacowo - Parkowym w Gułtowach

Level 2 Item

Zarządzenie nr 32/2012/2013 Kanclerza UAM z 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej aparatury naukowej i laboratoryjnej, komputerów oraz maszyn i urządzeń


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.