Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 46/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie państwem oraz określenia dla nich efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 47/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku studiów prawo europejskie oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 48/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku studiów kierunek prawno-ekonomiczny oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 49/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w spr. utworzenia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych kierunku studiów geodezja i kartografia oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 50/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym kierunku studiów dialog i doradztwo społeczne oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 51/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 52/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. o zmianie Uchwały nr 326/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w spr. warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Uchwała nr 53/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wzoru certyfikatu biegłości językowej uzyskanych na UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 54/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Uchwała nr 55/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu w Senacie UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 56/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy sali w Collegium Iuridicum Novum oraz umieszczenie na terenie Collegium Iuridicum Novum tablicy pamiątkowej

Level 2 Item

Uchwała nr 57/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Auli w Collegium Iuridicum Novum

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 67/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie Biblioteki Collegium Polonicum

Level 2 Item

Zarządzenie nr 68/2013 Rektora UAM z dnia 10.04.2013 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w UAM na 2013 rok

Level 2 Item

Zarządzenie nr 69/2012/2013 Rektora UAM z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia przez Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych Studiów podyplomowych - profesjonalne tłumaczenie pisemne i konferencyjne

Level 2 Item

Zarządzenie nr 70/2012/2013 Rektora UAM z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 71 /2012/2013 Rektora UAM z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 72/2012/2013 Rektora UAM z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 73/2012/2013 Rektora UAM z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 74/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2013 r. w spr. organizacji roku akademickiego 2013/2014 dla studiów prowadzonych wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach

Level 2 Item

Zarządzenie nr 75/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.