Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 58/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 59/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w spr. przyjęcia sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 60/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu oraz wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2012

Level 2 Item

Uchwała nr 61/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok

Level 2 Item

Uchwała nr 62/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 63/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Level 2 Item

Uchwała nr 64/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. o zmianie Uchwały nr 309/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w spr. utworzenia na WNGiG nowych kier. studiów: geoinformacja, gospodarka wodna oraz określenia dla nich efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 65/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. o zmianie Uchwały nr 339/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w spr. określenia efektów kształcenia dla kier. studiów prowadzonych przez WNGiG

Level 2 Item

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 67/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. o zmianie uchwały nr 285/2011/2012 Senatu UAM z dnia 30 stycznia 2012 r. w spr. wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Level 2 Item

Uchwała nr 68/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 76/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 77/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w języku obcym w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 78/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 79/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 80/2012/2013 Rektora UAM z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie limitów miejsc na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 81/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 82/2012/2013 Rektora UAM z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.