Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 109/2012/2013 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 3 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 110/2012/2013 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 3 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 111/2012/2013 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 112/2012/2013 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akad. 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 113/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Coaching w Zarządzaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 114/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego Adam Mickiewicz University in Poznań Preparatory Program for Medical Studies(AMU PreMed)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 115/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Rektora UAM Nr 72/2000/01 z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego dla Teologów na Wydziale Teologicznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 116/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego dla Prezbiterów w zakresie Teologii Systematycznej i Biblistyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 117/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 118/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 119/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 120/2012/2013 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 121/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym szczegółowe zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 122/2012/2013 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia konkursu o nagrodę specjalną dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 123/2012/2013 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Właściciel Produktu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 124/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy i zmian organizacyjnych w Studium Nauczania Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 125/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z nauki języka obcego


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.