Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 79/2013 Senatu UAM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w konkursach na członków rad nadzorczych spółek radiofonii regionalnych

Level 2 Item

Uchwała nr 80/2013 Senatu UAM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata w konkursach na członków rad nadzorczych spółek radiofonii regionalnych

Level 2 Item

Uchwała nr 81/2013 Senatu UAM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie nadania imienia prof. Kazimierza Ajdukiewicza sali 215 w budynku C, ul. Szamarzewskiego

Level 2 Item

Uchwała nr 82/2013 Senatu UAM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Collegium Polonicum z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 126/2012/2013 Rektora UAM z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM w roku 2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 127/2012/2013 Rektora UAM z dn. 10 września 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 111/2012/2013 Rektora UAM z dn. 8 lipca 2013 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 128/2012/2013 Rektora UAM z dn. 12 września 2013 r. w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 129/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 130/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 roku w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla doktorantów w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 131/2012/2013 Rektora UAM z dnia 20 września 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2012 Rektora UAM z dnia 20 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 132/2012/2013 Rektora UAM z dn. 24 września 2013 roku w sprawie przydziału środków higieny osobistej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 133/2012/2013 Rektora UAM z dn. 24 września 2013 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 134/2012/2013 Rektora UAM z dn. 24 września 2013 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Level 2 Item

Zarządzenie nr 135/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 136/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.