Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 32/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wystąpienia do MNiSW o wyrażenie zgody na prowadzenie na Wydziale Historycznym nowego kierunku studiów kultura klasyczna

Level 2 Item

Uchwała Nr 33/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia kierunków/specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała Nr 34/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Collegium Maius

Level 2 Item

Uchwała Nr 35/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Senatu nr 93/2004 z dnia 23 lutego 2004 r.

Level 2 Item

Uchwała Nr 36/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 37/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 38/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 39/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 40/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała Nr 41/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 42/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki i Informatyki z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała Nr 43/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii z dochodów własnych i środków na działalność statutową

Level 2 Item

Uchwała Nr 44/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 45/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Ośrodka Alliance Française z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Nr 46/2009 Senatu UAM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Kolegium Języków Obcych z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 33/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych w Kolegium Europejskim w Gnieźnie

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 34/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 35/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uszczegółowienia zasad przyznawania, wypłacania i zwrotu stypendiów za wyniki w nauce w ramach realizacji projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż” na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 36/2008/2009 w sprawie dostosowania zadań centrów uniwersyteckich oraz ich struktury organizacyjnej do wymagań statutu


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.