Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 86/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019 – nowelizacja”

Level 2 Item

Uchwała nr 87/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. o zmianie statutu UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 88/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia wzoru, zasad i trybu przyznawania Medalu Rektora UAM Homini Vere Academico

Level 2 Item

Uchwała nr 89/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zgodności zmian w regulaminie samorządu studentów UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 90/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 91/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Audytorium Zachodniemu Wydziału Fizyki imienia profesora Stanisława Kielicha

Level 2 Item

Uchwała nr 92/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie poparcia wniosku o zgłoszenie kandydatury Hanifa Kureishiego do literackiej Nagrody Nobla

Level 2 Item

Uchwała nr 93/2013 Senatu UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finans. na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 144/2013 Rektora UAM z dnia 4 listopada 2013 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 40/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2012 r. w spr. wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem oraz zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem

Level 2 Item

Zarządzenie nr 145/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Zaawansowane materiały i nanotechnologia w praktyce”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 146/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „E-learning dla polskiej szkoły – wdrażanie, zarządzanie, obsługa”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 147/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Opieka Gerontologiczna 50+ z Arteterapią

Level 2 Item

Zarządzenie nr 148/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Animacja Kultury i Przedsiębiorczość Kulturalna

Level 2 Item

Zarządzenie nr 149/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 150/2013/2014 Rektora UAM z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 151/2013/2014 Rektora UAM z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 152/2013/2014 Rektora UAM z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w spr. określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 153/2013/2014 Rektora UAM z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 154/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 listopada 2013 r. w spr. ustalenia stawek wynagr. za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagr. za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 155/2013/2014 Rektora UAM z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 156/2013/2014 Rektora UAM z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 157/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2013 r. w spr. zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.