Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 94/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok

Level 2 Item

Uchwała nr 95/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

Level 2 Item

Uchwała nr 96/2013/2014 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. utworzenia kierunku studiów medialna polonistyka i pedagogika prowadzonego łącznie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu do prowadzenia studiów na tym kierunku

Level 2 Item

Uchwała nr 97/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zadań inwestycyjnych z programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”

Level 2 Item

Uchwała nr 98/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich w roku 2014

Level 2 Item

Uchwała nr 99/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia w roku 2014 pracowników niebędących nauczycielami akad. zatrudnionych w administracji centralnej

Level 2 Item

Uchwała nr 100/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Anglistyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 101/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 102/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Neofilologii z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 103/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Prawa i Administracji z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 104/2013 Senatu UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Studiów Edukacyjnych z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 159/2013/2014 Rektora UAM z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 160/2013/2014 Rektora UAM z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 161/2013/2014 Rektora UAM z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 162/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Level 2 Item

Zarządzenie nr 163/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 164/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Szkolnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 165/2013/2014 Rektora UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 166/2013/2014 Rektora UAM z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 168/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, wypłacania i zwrotu stypendiów za wyniki w nauce w ramach realizacji projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 169/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego ”Kuźnia specjalistów„

Level 2 Item

Zarządzenie nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymaganych załączników do wniosków

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 37/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2014 rok dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 38/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2014 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 39/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości refundacji za okulary korygujące wzrok albo szkła kontaktowe


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.