Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 105/2013/2014 Senatu UAM z dnia 27 stycznia 2014 r. o zmianie Uchwały nr 6/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych

Level 2 Item

Uchwała nr 106/2014 Senatu UAM z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawicieli studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 107/2014 Senatu UAM z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 171/2013/2014 Rektora UAM z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 172/2013/2014 Rektora UAM z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Etyka Nauczycielska”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 173 /2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Systemu Zarządzania Strategicznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 174/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 112/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 175/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 176/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 177/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 178/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 1 Item

Zarządzenie Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 40/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku i Zespole Pałacowo – Parkowym w Gułtowach


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.