Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 108/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Malińskiemu

Level 2 Item

Uchwała nr 109/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie fundacji „Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii – Fundacja Poznańska”

Level 2 Item

Uchwała nr 110/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Uniwersytet zobowiązania finansowego w kwocie do 12,6 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 5% wartości projektu nr POIG.02.01.00-30-169/08 pn. „Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu”

Level 2 Item

Uchwała nr 111/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w spr. sprzedaży przez UAM nieruchomości położonych w z Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 188-190

Level 2 Item

Uchwała nr 112/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Instytutu Kultury Europejskiej UAM i Kolegium Europejskiego UAM z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 113/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 114/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki i Informatyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 115/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 116/2014 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 179/2013/2014 Rektora UAM z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 39/2005/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanej z wszystkimi realizowanymi przez Uniwersytet projektami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 180/2013/2014 Rektora UAM z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Etycznej UAM ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 181/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 182/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna

Level 2 Item

Zarządzenie nr 183/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Logopedia

Level 2 Item

Zarządzenie nr 184/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 358/2011/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 185/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 186/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 187/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia Poznan King Sejong Institute

Level 2 Item

Zarządzenie nr 188/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.